UWAGA! Wszelkie kopiowanie treści bloga bez mojej zgody będę uważał za kradzież. Wszystkie poniższe teksty (o ile nie napisano inaczej) są tylko i wyłącznie mojego autorstwa. Cytując lub tworząc własny tekst na podstawie mojego, koniecznie zamieść źródło, tj.: http://transseksualizm.blogspot.com/

Czytasz starą część bloga, na której już nie pojawiają się aktualizacje. Żeby zobaczyć nowe posty, zajrzyj na nowy adres.

10 maja 2015

Zmiana danych bez zmiany płci metrykalnej

Poniższy post został napisany w oparciu o informacje udzielone przez panie urzędniczki (pozytywnie nastawione do transów) oraz doświadczenia znajomych/kontaktujących się osób trans*. Jest skierowany do osób, które nie chcą lub nie mogą zmienić sądownie płci, a wolałyby przyjąć imię inne niż jest w dowodzie.

"Art. 4. 1. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
2) na imię lub nazwisko używane;
3) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
4) na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada." 
(Ustawa z dn. 17.10.2008r. o zmianie imienia i nazwiska)

"Faktyczne przyczyny zmiany imienia i nazwiska mogą być różne. Imię bądź nazwisko:
  • może być ośmieszające lub niepoważne,
  • może podlegać naturalizacji (tj. spolszczeniu),
  • może podlegać dostosowaniu do długotrwale używanego innego imienia czy nazwiska,
  • może być zbyt niejednoznaczne w związku z jego popularnością lub podobieństwem do innych nazw, zwłaszcza nazwisk do imion.
Szczególnymi przypadkami faktycznej zmiany nazwiska, rzadziej imienia, są także małżeństwo, rozwód, unieważnienie małżeństwa oraz orzeczenia związane z ustalaniem pochodzenia dziecka." (wiki)


Zmiana imienia na inne babskie
Zazwyczaj są małe szanse na tego typu zmianę. Żeby zmienić imię z jednego na inne nie wystarczą argumenty typu "jest zbyt kobiece", "nie utożsamiam się z nim", "nie lubię go". Trzeba udowodnić, że stale i od wielu lat jest ono używane w odniesieniu do twojej osoby (przez więcej osób niż garstka znajomych i rodzina). Odpada zatem w przypadku osób młodych lub nieużywających imiennych pseudonimów.

Zmiana imienia na męskie
Ani panie urzędniczki, ani moi znajomi nie słyszeli o przypadku, w którym pozwolono kobiecie przyjąć jednoznacznie męskie imię (np. Bogdan). Trans bez zmiany sądowej jest w świetle prawa dalej kobietą.

Zmiana imienia na neutralne płciowo
Tutaj jest więcej szans niż w przypadku męskiego imienia. Należy pamiętać, że imię nie może być kosmicznie zagraniczne, bo prawdopodobnie nie przejdzie. Na poparcie wniosku należy przygotować kilka solidnych papierów o stwierdzonym transseksualizmie, choć bez nich też warto spróbować. W formularzu o zmianę imienia/nazwiska jest miejsce na własne uzasadnienie - przygotuj się dokładnie i rzetelnie do wypełnienia tego pola. To głównie od siły twoich argumentów (i zgodnych z nimi dowodów np zaświadczeń lekarskich, oświadczeń znajomych i rodziny, listów adresowanych na docelowe imię) zależy ostateczna decyzja. Często takie wnioski są odrzucane, jednak w ostatnim czasie coraz częściej udaje się taką propozycję przepchnąć. Więcej możecie przeczytać w poście Emiele.

Zmiana nazwiska
Zmianę nazwiska najłatwiej argumentować chęcią odcięcia się od transseksualnej przeszłości, agresywnej rodziny lub nietolerancyjnego środowiska. Jeśli chcesz zmienić nazwisko na neutralne płciowo, zastosuj się do wskazówek z punktu wyżej. Najczęściej zmienia się nazwisko na podobne do poprzedniego (np. Kowalski na Kowalik, Bibryk na Bubryk) lub inne, ale występujące w rodzinie (np. panieńskie nazwisko babki).

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ze względu na zamknięcie bloga komentarze dostępne wyłącznie dla autora i moderatorów.

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.