UWAGA! Wszelkie kopiowanie treści bloga bez mojej zgody będę uważał za kradzież. Wszystkie poniższe teksty (o ile nie napisano inaczej) są tylko i wyłącznie mojego autorstwa. Cytując lub tworząc własny tekst na podstawie mojego, koniecznie zamieść źródło, tj.: http://transseksualizm.blogspot.com/

10 maja 2015

Zmiana danych bez zmiany płci metrykalnej

Poniższy post został napisany w oparciu o informacje udzielone przez panie urzędniczki (pozytywnie nastawione do transów) oraz doświadczenia znajomych/kontaktujących się osób trans*. Jest skierowany do osób, które nie chcą lub nie mogą zmienić sądownie płci, a wolałyby przyjąć imię inne niż jest w dowodzie.

"Art. 4. 1. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
2) na imię lub nazwisko używane;
3) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
4) na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada." 
(Ustawa z dn. 17.10.2008r. o zmianie imienia i nazwiska)

"Faktyczne przyczyny zmiany imienia i nazwiska mogą być różne. Imię bądź nazwisko:
  • może być ośmieszające lub niepoważne,
  • może podlegać naturalizacji (tj. spolszczeniu),
  • może podlegać dostosowaniu do długotrwale używanego innego imienia czy nazwiska,
  • może być zbyt niejednoznaczne w związku z jego popularnością lub podobieństwem do innych nazw, zwłaszcza nazwisk do imion.
Szczególnymi przypadkami faktycznej zmiany nazwiska, rzadziej imienia, są także małżeństwo, rozwód, unieważnienie małżeństwa oraz orzeczenia związane z ustalaniem pochodzenia dziecka." (wiki)


Zmiana imienia na inne babskie
Zazwyczaj są małe szanse na tego typu zmianę. Żeby zmienić imię z jednego na inne nie wystarczą argumenty typu "jest zbyt kobiece", "nie utożsamiam się z nim", "nie lubię go". Trzeba udowodnić, że stale i od wielu lat jest ono używane w odniesieniu do twojej osoby (przez więcej osób niż garstka znajomych i rodzina). Odpada zatem w przypadku osób młodych lub nieużywających imiennych pseudonimów.

Zmiana imienia na męskie
Ani panie urzędniczki, ani moi znajomi nie słyszeli o przypadku, w którym pozwolono kobiecie przyjąć jednoznacznie męskie imię (np. Bogdan). Trans bez zmiany sądowej jest w świetle prawa dalej kobietą.

Zmiana imienia na neutralne płciowo
Tutaj jest więcej szans niż w przypadku męskiego imienia. Należy pamiętać, że imię nie może być kosmicznie zagraniczne, bo prawdopodobnie nie przejdzie. Na poparcie wniosku należy przygotować kilka solidnych papierów o stwierdzonym transseksualizmie, choć bez nich też warto spróbować. W formularzu o zmianę imienia/nazwiska jest miejsce na własne uzasadnienie - przygotuj się dokładnie i rzetelnie do wypełnienia tego pola. To głównie od siły twoich argumentów (i zgodnych z nimi dowodów np zaświadczeń lekarskich, oświadczeń znajomych i rodziny, listów adresowanych na docelowe imię) zależy ostateczna decyzja. Często takie wnioski są odrzucane, jednak w ostatnim czasie coraz częściej udaje się taką propozycję przepchnąć. Więcej możecie przeczytać w poście Emiele.

Zmiana nazwiska
Zmianę nazwiska najłatwiej argumentować chęcią odcięcia się od transseksualnej przeszłości, agresywnej rodziny lub nietolerancyjnego środowiska. Jeśli chcesz zmienić nazwisko na neutralne płciowo, zastosuj się do wskazówek z punktu wyżej. Najczęściej zmienia się nazwisko na podobne do poprzedniego (np. Kowalski na Kowalik, Bibryk na Bubryk) lub inne, ale występujące w rodzinie (np. panieńskie nazwisko babki).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dodawanie komentarzy bez logowania:
"Anonimowy" - komentarz będzie podpisany jako "Anonimowy"
"Nazwa/adres URL" - komentarz będzie podpisany wybranym przez Ciebie nickiem lub imieniem, można dodać inne informacje (opcjonalnie).

PAMIĘTAJ! Po drugiej stronie ekranu siedzi żywy człowiek. Rozmawiajmy, nie walczmy.